Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποχαρακτηρισμών αρσενικό