Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

απουσίας

  1. απουσία, στη γενική του ενικού