Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

απουσίας

  1. απουσία, στη γενική του ενικού