Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

αποσυναρμολογημένης