Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

απονιάς θηλυκό

  1. απονιά, στη γενική του ενικού