Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

απασχολήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος απασχολώ
  2. θα απασχολήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος απασχολώ