Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αορίστου αρσενικό

  1. αόριστος, στη γενική του ενικού