Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανόητου

  1. ανόητος, στη γενική του ενικού
  2. ανόητο, στη γενική του ενικού