Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ανθυπολοχαγούς αρσενικό ή θηλυκό