Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ανεμούριου ουδέτερο

  1. ανεμούριο, στη γενική του ενικού