Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναφοράς θηλυκό