Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος Επεξεργασία

ανατίθεμαι

  Μεταφράσεις Επεξεργασία