Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ανακλαδώνω < ανα- + κλαδώνω < κλαδί

  Ρήμα επεξεργασία

ανακλαδώνω

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία