Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αιτίας

  1. αιτία, στη γενική του ενικού