Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αθυρματοποιιών θηλυκό