Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγριόχορτων ουδέτερο