Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγελαδοτρόφων αρσενικό ή θηλυκό