Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγελαδοτρόφους αρσενικό ή θηλυκό