Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγελαδοτρόφου αρσενικό ή θηλυκό