Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβγουλίλας

  1. αβγουλίλα, στη γενική του ενικού