Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβγουλίλας

  1. αβγουλίλα, στη γενική του ενικού