Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αίγαγρε αρσενικό

  1. αίγαγρος, στην κλητική του ενικού