Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ήλου αρσενικό

  1. ήλος, στη γενική του ενικού