Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ήλε αρσενικό

  1. ήλος, στην κλητική του ενικού