Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έντιμου

  1. έντιμος, στη γενική του ενικού
  2. έντιμο, στη γενική του ενικού