Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άνυδρου

  1. άνυδρος, στη γενική του ενικού
  2. άνυδρο, στη γενική του ενικού