Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άδενδρου

  1. άδενδρος, στη γενική του ενικού
  2. άδενδρο, στη γενική του ενικού