Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

άγδαρτου

  1. άγδαρτος, στη γενική του ενικού
  2. άγδαρτο, στη γενική του ενικού