Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άγγιχτου

  1. άγγιχτος, στη γενική του ενικού
  2. άγγιχτο, στη γενική του ενικού