Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άγαρμπου

  1. άγαρμπος, στη γενική του ενικού
  2. άγαρμπο, στη γενική του ενικού