Μέλος της κοινότητας (EL, EN) από το 2014.

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.