Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις

Active discussions

Επιστροφή στο Lou bot
Γεια σας. - Ξεκινώ εδώ μια σειρά σκέψεων για αλλαγές στις μεταφράσεις. Πρώτ' απ' όλα, την αλλαγή των τελευταίων «παλιών» μεταφράσεων στο καινούργιο μοντέλο.

Πρότυπο:-βλεπ- Χρήστης:ArielGlenn/σημειώσεις

Έχω ήδη αλλάξει τον κώδικα του replace.py σύμφωνα με τις οδηγίες του Ariel. Ο νέος κώδικας βρίσκεται εδώ.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του Ariel Glenn, τα διάφορα fixes.py είναι τα παρακάτω.

Πρώτο μποτΕπεξεργασία

Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/01 (προσθήκη ξεν και απόκρυψη αδειανών μεταφράσεων)

Δεύτερο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/02 (μετατροπή γλωσσών σε πρότυπα, προσθήκη ξεν).

Τρίτο και τέταρτο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/03+04 (+/- κενά).

Πέμπτο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/05 (αλλαγή γλωσσών προς πρότυπα, ξεν).

Έκτο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/06 (αλλαγή των παλιών πινάκων).

Έβδομο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/07 (σπάνιες γλώσσες).

Όγδοο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/08 (αλλαγή γλωσσών προς πρότυπα όταν υπάρχουν μτφ).

Ένατο μποτΕπεξεργασία

Δείτε τη σελίδα Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/09 (προσθήκη ξεν στα pagename κάτω από το μέρος του λόγου).

Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Lou bot/replace/μεταφράσεις".