Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/02

Active discussions

Επιστροφή στις «μεταφράσεις»

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, το Lou bot πρόσθεσε πρότυπα στις φανερές μεταφράσεις. Υπάρχουν όμως και σελίδες μεταφράσεων που παραμένουν κρυμένες αλλά δεν έχουν πρότυπα. Αυτό θα είναι το πεδίο εργασίας του Lou bot στη δεύτερη φάση. Ταυτόχρονα, αλλάζουν όλες οι γραμμές των μεταφράσεων που έχουν αρχικό ή τελικό «βελάκι» σε κανονικές γραμμές με πρότυπα.

ΕντολήΕπεξεργασία

replace_EL.py -fix:mtf -namespace:0 -log:ola -cat:Ελληνική γλώσσα

ΕξηγήσειςΕπεξεργασία

replace_EL.py ; είναι η τροποποιημένη από τον Χρήστης:ArielGlenn εκδοχή του replace.py
-fix:mtf ; εξηγεί στο ρομπότ ότι πρέπει να διαβάσει, μέσα στο αρχείο fixes.py, την παράγραφο «mtf»
-namespace=0 ; εξηγεί ότι πρέπει το ρομπότ να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τα άρθρα του ΒΛ (δηλαδή ούτε τις συζητήσεις, ούτε τη Βοήθεια, ούτε κάτι άλλο!)
-log:ola; καταγράφει όλες τις αλλαγές στο αρχείο «mik01» (το οποίο τις επόμενες φορές θα γίνει mik02, mik03, κλπ.)
-cat:Ελληνική γλώσσα ; του λέει να δουλέψει αρχίζοντας από την Κατηγορία:Ελληνική γλώσσα
# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'mtf': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Μεταφράσεις: προσθήκη προτύπων στις κρυμένες γραμμές',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Α|α)γγλικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{en}} : {{ξεν|en|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Α|α)ραβικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ar}} : {{ξεν|ar|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Β|β)ιετναμ(έ|ε)ζικ(ά|α)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{vi}} : {{ξεν|vi|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Β|β)ουλγαρικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{bg}} : {{ξεν|bg|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Β|β)ρετ(α|ο)νικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{br}} : {{ξεν|br|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Γ|γ)αλλικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{fr}} : {{ξεν|fr|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Γ|γ)ερμανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{de}} : {{ξεν|de|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ε|ε)βραϊκά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{he}} : {{ξεν|he|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ε|ε)σπεράντο( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{eo}} : {{ξεν|eo|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ε|ε)σθονικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{et}} : {{ξεν|et|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)απων(ικά|έζικα)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ja}} : {{ξεν|ja|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)ντερλίνγκουα \(Interlingua\)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ia}} : {{ξεν|ia|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(I|i)ntelingua( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ia}} : {{ξεν|ia|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(I|i)do( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{io}} : {{ξεν|io|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ί|ί)ντο/Ido( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{io}} : {{ξεν|io|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)ρλανδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ga}} : {{ξεν|ga|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)σπανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{es}} : {{ξεν|es|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)σλανδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{is}} : {{ξεν|is|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ι|ι)ταλικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{it}} : {{ξεν|it|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Κ|κ)αταλανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ca}} : {{ξεν|ca|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Κ|κ)ινεζικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{zh}} : {{ξεν|zh|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Κ|κ)ορεατικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ko}} : {{ξεν|ko|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)\[\[(Κ|κ)ρη\]\]/\[\[(Κ|κ)ρι\]\]( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{cr}} : {{ξεν|cr|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Κ|κ)ροατικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{hr}} : {{ξεν|hr|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Κ|κ)ουρδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ku}} : {{ξεν|ku|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Λ|λ)ατινικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{la}} : {{ξεν|la|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Λ|λ)ιθουανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{lt}} : {{ξεν|lt|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Μ|μ)αλαισιακά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ms}} : {{ξεν|ms|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ο|ο)λλανδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{nl}} : {{ξεν|nl|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ο|ο)υαλλ(έ|ε)ζικ(ά|α)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{cy}} : {{ξεν|cy|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ο|ο)υγγρικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{hu}} : {{ξεν|hu|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ο|ο)υκρανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{uk}} : {{ξεν|uk|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Π|π)ολωνικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{pl}} : {{ξεν|pl|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Π|π)ορτογαλικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{pt}} : {{ξεν|pt|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ρ|ρ)ουμανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ro}} : {{ξεν|ro|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ρ|ρ)ωμανικά \((Β|β)λαχικά\)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{roa-rup}} : {{ξεν|roa-rup|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ρ|ρ)ωμανικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{roa-rup}} : {{ξεν|roa-rup|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Ρ|ρ)ωσικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{ru}} : {{ξεν|ru|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Σ|σ)ερβικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{sr}} : {{ξεν|sr|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Σ|σ)λοβ(ά|α)κικ(ά|α)( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{sk}} : {{ξεν|sk|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Σ|σ)λοβενικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{sl}} : {{ξεν|sl|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Σ|σ)ουηδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{sv}} : {{ξεν|sv|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Τ|τ)αϊλανδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{th}} : {{ξεν|th|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Τ|τ)ουρκικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{tr}} : {{ξεν|tr|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Τ|τ)σεχικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{cs}} : {{ξεν|cs|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Φ|φ)ιλαδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{fi}} : {{ξεν|fi|XXX}} -->\r'),
      (u'\n(<!--)?( *)\*( *)(Φ|φ)ιλανδικά( *):( *)(-->)?( *)\r', u'\n<!-- * {{fi}} : {{ξεν|fi|XXX}} -->\r'),
   ],
  },
}
Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Lou bot/replace/μεταφράσεις/02".