Συζήτηση χρήστη:Lou bot/replace/μεταφράσεις/03+04

Active discussions

Επιστροφή στις «μεταφράσεις»

Αυτά τα δύο επρόκειτο να ασχοληθούν με την αφαίρεση των περιττών κενών στις κρυμένες μεταφράσεις, του στυλ:

<!-- * {{fr}} :    {{ξεν|fr|XXX}} -->

καθώς και με την προσθήκη κενών εκεί που δεν υπάρχουν, πχ.:

<!--*
{{ξεν|fr|XXX}}-->

Ο Χρήστης:ArielGlenn μας έδειξε ότι μία μόνο γραμμή είναι αρκετή για να κάνει και τα δύο μποτ να τρέξουν. Αυτή είναι η εξής:

(u'\n\r', u'\n\r'),

Επιπλέον, χρειάστηκε να αφαιρέσουμε τα περιττά κενά από τις γραμμές των υπαρχόντων μεταφράσεων, πχ.:

* {{fr}} :    {{ξεν|fr|XXX}}

και

* {{fr}} :    [[table]]

Αυτο γίνεται με τις εξής δύο γραμμές:

(u'\n\* (\{\{[a-z\-]+\}\})( *):( *)\{\{', u'\n* \\1 : {{'),
(u'\n\* (\{\{[a-z\-]+\}\})( *):( *)\[\[', u'\n* \\1 : [['),

Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'mtf': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Μεταφράσεις: αφαίρεση περιττών κενών, προσθήκη κενών μετά και πριν τα «βελάκια»',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\n<!--( *)\*( *)(\{\{[a-z\-]+\}\})( *):( *)(\{\{.*\}\})( *)-->\r', u'\n<!-- * \\3 : \\6 -->\r'),
      (u'\n\* (\{\{[a-z\-]+\}\})( *):( *)\{\{', u'\n* \\1 : {{'),
      (u'\n\* (\{\{[a-z\-]+\}\})( *):( *)\[\[', u'\n* \\1 : [['),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace_EL.py -fix:mtf -log:kena -namespace:0 -cat:Ελληνική γλώσσα

ΕξηγήσειςΕπεξεργασία

 • replace_EL.py
το script replace.py, με μια μικρή αλλαγή του Χρήστης:ArielGlenn για να λαμβάνει υπόψη του το κρυμένο κείμενο
 • -fix:mtf
λέει στο ρομπότ να διαβάσει την παράγραφο "mtf" του αρχείου "fixes.py"
 • -log:kena
λέει στο ρομπότ να καταγράψει όλες τις αλλαγές στο αρχείο "kena" για μετέπειτα μελέτη
 • -namespace:0
εμποδίζει το ρομπότ να αλλάξει κάτι άλλο εκτός από τα άρθρα (πχ. τις συζητήσεις, τη βοήθεια, κλπ.)
 • -cat:Ελληνική γλώσσα
του λέει να ασχοληθεί μόνο με την Κατηγορία:Ελληνική γλώσσα
Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Lou bot/replace/μεταφράσεις/03+04".