Δείτε επίσης: σκανδιναβέ

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Σκανδιναβέ αρσενικό