Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Σαξονίας θηλυκό