(υστερολατινικά)


Το πρότυπο χρησιμοποιείται για τους όρους της υστερολατινικής ως εξής:


Η Κατηγορία:Υστερολατινικά υπάγεται στην Κατηγορία:Λατινική γλώσσα και αφορά όρους που δημιουργήθηκαν από τον 3ο έως περίπου τον 6o αιώνα (όπου αρχίζει η Κατηγορία:Μεσαιωνικά λατινικά).

Προαιρετικές

Δείτε επίσης

επεξεργασία