(εκκλησιαστικά λατινικά)


Το πρότυπο χρησιμοποιείται για τους όρους της εκκλησιαστικής λατινικής ως εξής:


Η Κατηγορία:εκκλησιαστικά λατινικά υπάγεται στην Κατηγορία:Λατινική γλώσσα και αφορά όρους που χρησιμοποιούνται στην εκκλησιαστική γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.

Παράμετροι επεξεργασία

Προαιρετικές

Δείτε επίσης επεξεργασία