Πρότυπο για τη σύνδεση με το γαλλικό fr.wiktionary.org. Γράφουμε

{{frWIKT}}   Συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
It links and displays the lemma of the page we are in.
{{frWIKT|xxxx}}   Συνδέει και εμφανίζει το λήμμα xxxx.
It links and displays the lemma xxxx.
{{frWIKT|xxxx|zzzz}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz (της επιλογής μας).
It links to the lemma xxxx but displays the word zzzz (of our choice).
Ονομαστική παράμετρος
|0=-   ή   |nobull=1   ή   |noast=1   Φεύγει ο αστερίσκος που υπάρχει μπροστά από τον σύνδεσμο.
No asterisc (*) or bullet before the link.
 


Για τις κλίσεις ρημάτων παραπέμπουμε στις ειδικές σελίδες ρηματικών κλίσεων του γαλλικού βικιλεξικού προσθέτοντας

|conj=1

όπως στο λήμμα être, affaiblir