Για το ιαπωνικό λήμμα そして γράφουμε {{R:goo}}

Μπορούμε να ζητήσουμε το αγγλικό after: γράφουμε {{R:goo|after}}


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με τον διαδικτυακό ιστότοπο

{{R:goo}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:goo|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:goo|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{R:goo}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1