(σπάνιο)

Σύντομη μορφή: {{σπαν}} ή {{σπάν}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χρησιμοποιούνται σπάνια.