(η λέξη μαρτυρείται από το {{{1}}})


Το πρότυπο βοηθά στην αναφορά του χρόνου της πρώτης εμφάνισης της λέξης και η σύντομη γραφή του είναι γραπτηεμφ

Παράδειγμα χρήσης:

  • Αν γράψετε {{γραπτηεμφ|1889}} το πρότυπο παράγει τη φράση: «(η λέξη μαρτυρείται από το 1889)»
  • Μπορείτε βέβαια και να γράψετε {{πρώτη γραπτή εμφάνιση|1889}} και το πρότυπο παράγει επίσης τη φράση: «(η λέξη μαρτυρείται από το 1889)»
  • Προσοχή: ορισμένες αναφορές στο λεξικό του Μπαμπινιώτη[1] ή στον Στέφανο Κουμανούδη[2] δεν είναι απόλυτα ακριβείς· → δείτε τη λέξη ενδοτικότητα

Αναφορές

  1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Β΄ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 
  2. Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών: Από της αλώσεως μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων