Πρότυπο:πρώτη γραπτή εμφάνιση

{{γραπτηεμφ|<το έτος>}} (μαρτυρείται από το)


Το πρότυπο βοηθά στην αναφορά του χρόνου της πρώτης εμφάνισης της λέξης και η σύντομη γραφή του είναι γραπτήεμφ

Παράδειγμα χρήσης:

 • Αν γράψουμε {{γραπτήεμφ|1889}} το πρότυπο παράγει τη φράση: (μαρτυρείται από το 1889)
 • ή ολογράφως: {{πρώτη γραπτή εμφάνιση|1889}}
 • προαιρετική παράμετρος |0=- για εμφάνιση χωρίς παρένθεση, χωρίς πλάγια γράμματα:
  {{γραπτηεμφ|1889|0=-}}   εμφανίζει:   μαρτυρείται από το 1889
 • Προσοχή: ορισμένες αναφορές στο λεξικό του Μπαμπινιώτη[1] ή στον Στέφανο Κουμανούδη[2] έχουν αναθεωρηθεί· → δείτε τη λέξη ενδοτικότητα


Παράμετροι

Αριθμητική παράμετρος

 • |1=   Στη θέση#1 η χρονολογία (το έτος)

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |+=   Συμπληρώνουμε αν θέλουμε τι λογής όρο έχουμε
  Παράδειγμα {{γραπτηεμφ|1889|+=η έκφραση}} εμφανίζει (η έκφραση μαρτυρείται από το 1889)
  Χρησιμοποιούμε: η λέξη, η έκφραση, το πρόθημα, το επίθημα, ο όρος
 • |αι=   ή |cent= Συμπληρώνουμε αριθμό αιώνα. Π
  Παράδειγμα {{γραπτηεμφ|αι=17}} εμφανίζει (μαρτυρείται από τον 17ο αιώνα)
  • Επιπλέον, μετά τον αιώνα, |.=   Συμπληρώνουμε αν χρειάζεται την περίοδο π.Χ. ή μ.Χ. ή πκε ή κε
   Παράδειγμα {{γραπτηεμφ|αι=5|.=πκε}} εμφανίζει (μαρτυρείται από τον 5ο αιώνα πκε)
 • |0=-   Αφαιρεί τα σημεία της παρένθεσης, και τα πλάγια γράμματα.

Αναφορές

 1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)
 2. Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. (1900) Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Τόμοι: 2 (@anemi). Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου