δοκιμαστικό πρότυπο
Ιούνιος 2020

Πρότυπο για την υποκατηγοριοποίηση περιόδων της ελληνικής γλώσσας, μια υποδιαίρεση σε πρώιμη, κύρια και όψιμη εξέλιξη της κάθε φάσης.

Κατηγορίες προτύπου:περίοδος

Οι κωδικοί έχουν δημιουργηθεί συμβατικά, για την οργάνωση των λημμάτων που έχουν σήμανση πρώτης εμφάνισης της λέξης. Δείτε Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη/Συντομογραφίες.

{{περίοδος|xx}} Επιλέγουμε από τα:

α1 ομηρική περίοδος (Όμηρος, Ησίοδος)
Κατηγορία:Αρχαίες ελληνικές λέξεις ομηρικής περιόδου
α2 προκλασική περίοδος (λυρικοί, προσωκρατικοί)
Κατηγορία:Αρχαίες ελληνικές λέξεις προκλασικής περιόδου
α3 η κλασική περίοδος (5ος αιώνας)
Κατηγορία:Αρχαίες ελληνικές λέξεις κλασικής περιόδου
κ1 μετακλασική περίοδος, η πρώτη ελληνιστική κοινή (Πολύβιος)
Κατηγορία:Ελληνιστικές λέξεις μετακλασικής περιόδου
κ2 αλεξανδρινή ελληνιστική περίοδος των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων (Καινή Διαθήκη, Πλούταρχος, Παυσανίας)
Κατηγορία:Ελληνιστικές λέξεις αλεξανδρινής περιόδου
κ3 όψιμη κοινή ή πρώτη βυζαντινή Κατηγορία:Ελληνιστικές λέξεις όψιμης περιόδου
μ1 πρώιμη μεσαιωνική (600-1100)
Κατηγορία:Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις πρώιμης περιόδου
μ2 κυρίως μεσαιωνική (1100-1453)
Κατηγορία:Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις μέσης περιόδου
μ3 ύστερη μεσαιωνική (1453-1669) ή πρώτη νεοελληνική
Κατηγορία:Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις ύστερης περιόδου
ν1 νέα ελληνικά, 17ος, 18ος αιώνας
Κατηγορία:Νεοελληνικές λέξεις 17ου-18ου αιώνα
ν2 νέα ελληνικά, 19ος αιώνας
Κατηγορία:Νεοελληνικές λέξεις 19ου αιώνα
ν3 νεοελληνική κοινή της σύγχρονης εποχής και νεολογισμοί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
Κατηγορία:Νεοελληνικές λέξεις από τον 20ό αιώνα