δοκιμαστικό πρότυπο
Ιούνιος 2020

Πρότυπο για την υποκατηγοριοποίηση περιόδων της ελληνικής γλώσσας, μια υποδιαίρεση σε πρώιμη, κύρια και όψιμη εξέλιξη της κάθε φάσης.

Οι κωδικοί έχουν δημιουργηθεί συμβατικά, για την οργάνωση των λημμάτων που έχουν σήμανση πρώτης εμφάνισης της λέξης. Δείτε Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη/Συντομογραφίες.

{{περίοδος|xx}} Επιλέγουμε από τα:

α1 ομηρική περίοδος (Όμηρος, Ησίοδος)
α2 προκλασική περίοδος (λυρικοί, προσωκρατικοί)
α3 η κλασική περίοδος (5ος αιώνας)
κ1 μετακλασική περίοδος, η πρώτη ελληνιστική κοινή (Πολύβιος)
κ2 αλεξανδρινή ελληνιστική περίοδος των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων (Καινή Διαθήκη, Πλούταρχος, Παυσανίας)
κ3 όψιμη κοινή ή πρώτη βυζαντινή
μ1 πρώιμη μεσαιωνική (600-1100)
μ2 κυρίως μεσαιωνική (1100-1453)
μ3 ύστερη μεσαιωνική (1453-1669) ή πρώτη νεοελληνική
ν1 νέα ελληνικά, 17ος, 18ος αιώνας
ν2 νέα ελληνικά, 19ος αιώνας
ν3 νεοελληνική κοινή της σύγχρονης εποχής