Πρότυπο:προς Βικιπαίδεια

Αυτή η σελίδα είναι υποψήφια για μεταφορά στη Βικιπαίδεια.
Το κείμενο αυτό φαίνεται να είναι κατάλληλο για εγκυκλοπαιδικό άρθρο και όχι για λήμμα λεξικού. Το Βικιλεξικό δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, αλλά η Βικιπαίδεια είναι. Επιβεβαιώστε ότι είναι κατάλληλο για εκεί και μεταφέρετέ το. Αν το κείμενο μπορεί να υποστεί αλλαγές ώστε να γίνει κατάλληλο λήμμα λεξικού, κάντε το και αφαιρέστε αυτή την ένδειξη.