Γράφουμε στη θέση#1 τη λέξη που μας ενδιαφέρει. π.χ. {{μονο|ἐργασία}} και εμφανίζει

μονοτονική γραφή της λέξης ἐργασία

Με κενή τη θέση#1 {{μονο}} εμφανίζει

μονοτονική γραφή:
και συνεχίζουμε γράφοντας τη λέξη που μας ενδιαφέρει π.χ.
μονοτονική γραφή: εργασία

Για το πρότυπο {{μονο}} υπάρχει και η εναλλακτική γραφή {{μονοτ γραφή}}.

Δείτε και το πρότυπο {{πολυ}}{{πολυτ γραφή}}).