Γράφουμε στη θέση#1 τη λέξη που μας ενδιαφέρει. π.χ. {{πολυ|εργασία}} και εμφανίζει

πολυτονική γραφή της λέξης εργασία

Με κενή τη θέση#1 {{πολυ}} εμφανίζει

πολυτονική γραφή:
και συνεχίζουμε γράφοντας τη λέξη που μας ενδιαφέρει π.χ.
πολυτονική γραφή: ἐργασία

Για το πρότυπο {{πολυ}} υπάρχει και η εναλλακτική γραφή {{πολυτ γραφή}}.

Δείτε και το πρότυπο {{μονο}}{{μονοτ γραφή}}).