Πρότυπο:word-0

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:λέξη-0)
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο που δεν αφαιρεί κανένα γράμμα από το λήμμα της σελίδας όπου βρισκόμαστε. Δημιουργεί κλιτικό θέμα σε πίνακες κλίσης.
The Template substructs no letters of our PAGENAME. It creats stems for inflection tables.


{{word-0}}


Ονομαστική παράμετρος (προαιρετική)

  • |λήμμα=   ή   |lemma=
    ορίζουμε λέξη-στόχο διαφορετικό από το λήμμα της σελίδας όπου βρισκόμαστε
    for a lemma, different from our PAGENAME


Χρησιμοποιείται σε Πρότυπα / Used in Templates κλίσεων

{{word-0|lemma={{{λήμμα|}}}}}}}


Εναλλακτικά, ονομασία {{λέξη-0}}

Δείτε επίσης


Το Πρότυπο δημιουργείται από το Module:stems.