{{κατ|<κωδικός iso γλώσσας>|<τίτλος Κατηγορίας>|<τίτλος Κατηγορίας>|...}}


Πρότυπο για ένταξη σελίδας σε Κατηγορίες (διαθέσιμες θέσεις για 10 κατηγορίες).
Η παράμετρος της θέσης#1 είναι ο κωδικός ISO γλώσσας.
Χωρίς κωδικό γλώσσας, εννοείται το el (νέα ελληνικά). Η πρώτη παράμετρος μπορεί να παραμείνει κενή.
Παράδειγμα εφαρμογής: λήμμα -ιγξ με πρόσθετες τις Κατηγορίες θηλυκών.


Τοποθετείται στο τέλος του Τομέα της Γλώσσας του.
Χρησιμοποιείται όταν δεν έχουμε κάποιο Πρότυπο που εντάσσει στην Κατηγορία που επιθυμούμε.


Ιδιαίτερη προσοχή: Να υπάρχει ο τίτλος της Κατηγορίας που θα γράψουμε. Π.χ.

{{κατ||ανώμαλα ουσιαστικά}} Λάθος: δεν υπάρχει τίτλος Κατηγορία:Ανώμαλα ουσιαστικά
{{κατ||ουσιαστικά ανώμαλα}} Σωστό: Υπάρχει η Κατηγορία:Ουσιαστικά ανώμαλα (νέα ελληνικά)

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   Στη θέση#1,
  • αν την αφήσουμε κενή, δημιουργούνται κατηγορίες για τα νέα ελληνικά
  • αν γράψουμε παύλα {{κατ|-|...|...}} δημιουργούνται Κατηγορίες γενικές, χωρίς γλώσσα
  • γράφουμε τον κωδικό ISO γλώσσας για να δημιουργηθούν κατηγορίες για τη γλώσσα που επιθυμούμε
 • Ακολουθούν δέκα θέσεις για τους τίτλους Κατηγοριών που επιθυμούμε. Δεν έχει σημασία αν θα γράψουμε το πρώτο γράμμα με μικρό ή κεφαλαίο: γίνεται αυτόματα κεφαλαίο, όπως γράφονται πάντοτε οι τίτλοι Κατηγοριών.
  π.χ. {{κατ|fr|μόδα|κομμωτική|κοσμετολογία}} θα εντάξει στις γαλλικές κατηγορίες Κατηγορία:Μόδα (γαλλικά), Κατηγορία:Κομμωτική (γαλλικά), Κατηγορία:Κοσμετολογία (γαλλικά)

Ονομαστική παράμετρος

 • |sort= ή |κλείδα= για να προσθέσουμε κλείδα κατάταξης αν είναι επιθυμητή (χωρίς τόνους, χωρίς πνεύματα, χωρίς διακριτικά)