Το πρότυπο χρησιμοποιείται για

 1. απλή αναγραφή της έκφρασης επικός τύπος  πριν ή μετά από έναν τύπο. Συνήθως την τοποθετούμε σε παρένθεση.
 2. σύνδεση με λέξη-στόχο και ένταξη του λήμματος στην Κατηγορία:Επικοί τύποι
 3. ή με ένταξη του λήμματος στην Κατηγορία:Επικοί τύποι - κλιτικοί τύποι με παράμετρο |κλ=1


Αυτό το πρότυπο καλεί το Πρότυπο:grc-dialects.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

Χωρίς παραμέτρουςΕπεξεργασία

Απλή αναγραφή.

Πριν από άλλη λέξη:

{{επικ}}: [[ἐνισκήπτω]] δίνει:
επικός τύπος : ἐνισκήπτω

Μετά από άλλη λέξη:

[[ἐνισκήπτω]] ({{επικ}}) δίνει:
ἐνισκήπτω (επικός τύπος )

Στον πληθυντικό: Γράφουμε

{{επικ|πλ=1}} που δίνει:
επικοί τύποι

Αλλά θέλουμε και ένταξη στην Κατηγορία. Προσθέτουμε |κατ=1

{{επικ|κατ=1}}: [[ἐνισκήπτω]]

Με τη λέξη-στόχοΕπεξεργασία

Εντάσσει το λήμμα στην κατηγορία Κατηγορία:Επικοί τύποι

* {{επικ|ἐνσκήπτω}} δίνει:
* επικός τύπος του ἐνσκήπτω


Στη δεύτερη θέση, άλλη εμφάνιση της λέξης

* {{επικ|ἐνσκήπτω|ἐν-σκήπτω}} δίνει:
* επικός τύπος του ἐν-σκήπτω

Και μερικά κόλπαΕπεξεργασία

Θέλω τη λέξη-στόχο, αλλά δεν θέλω Κατηγορία. Προσθέτω το |00=-

* {{επικ|ἐνσκήπτω|00=-}}


Θέλω να γραφτεί με όρθια γράμματα. Προσθέτω το |0=-

{{επικ|0=-}}   δίνει   επικός τύπος


Αν είναι κλιτικός τύπος. Θέλω να ενταχθεί στην Κατηγορία:Επικοί τύποι - κλιτικοί τύποι

* {{επικ|ἐνισκήπτει|κλ=1}}


Ανήκει σε πολλές διαλέκτους, και θέλω να τις γράψω στη σειρά. Βάζω παύλα:

{{επικ|-}}, {{δωρ|-}}, {{ιων|-}} ''και'' {{αιολ|ωωωωω}}   δίνει

επικός, δωρικός, ιωνικός και αιολικός τύπος του ωωωωω


ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Χωρίς παραμέτρουςΕπεξεργασία

 • αναγράφεται απλώς επικός τύπος
  Δεν εντάσσει σε καμία Κατηγορία. Αν παρ' όλ' αυτά θα το επιθυμούσαμε, προσθέτουμε |κατ=1

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • |1=   στη θέση#1 η λέξη-στόχος {{επικ|ωωωωω}} δίνει επικός τύπος του ωωωω
  Το λήμμα εντάσσεται στην Κατηγορία:Επικοί τύποι
 • |1=-   αν βάλουμε παυλίτσα στη θέση#1 εμφανίζεται μόνον η έκφραση: επικός
  Χρήσιμο σε παράθεση πολλών διαλέκτων π.χ. επικός, δωρικός, επικός και αιολικός τύπος του...
 • |2=   άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • |πλ=1   Για να γραφτεί η έκφραση στον πληθυντικό: επικοί τύποι
 • |κατ=1   Για να ενταχθεί το λήμμα στην Κατηγορία Διαλέκτου, ακόμη και εάν αυτό δεν προβλέπεται
 • |κλ=1   Για να ενταχθεί το λήμμα στην υποκατηγορία: Κατηγορία:Επικοί τύποι - κλιτικοί τύποι
 • |0=   Για να μην είναι πλάγια τα γράμματα της έκφρασης
  Συνηθίζεται το |0=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |nocat=   ή   |00=   Για να μην ενταχθεί το λήμμα στην Κατηγορία
 • |nodisplay=1   ή   |000=   Για να μην εμφανιστεί καμία αναγραφή. Όμως το λήμμα εντάσσεται κανονικά στην Κατηγορία.