Πρότυπο για όρους που περιέχουν δοτική πτώση. Γράφουμε

{{δοτική|<κωδικός γλώσσας>}}   (τα νέα ελληνικά el εννοούνται αυτομάτως, δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα)

και εμφανίζει

(δοτική)

Εντάσσει στην Κατηγορία:Όροι με δοτική ανά γλώσσα

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   Στη θέση#1, ο κωδικός iso γλώσσας. (τα νέα ελληνικά el εννοούνται αυτομάτως)
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 η κλείδα κατάταξης με τον όρο χωρίς κανένα διακριτικό, για σωστή αλφαβητική κατάταξη μέσα στην Κατηγορία
    εναλλακτικά |ascii=

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0=   παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση και τα πλάγια γράμματα
    Συνηθίζεται το   |0=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |00=   παράμετρος 'δύο μηδενικά' ή   |nocat=   ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία. Εμφανίζει σκέτο σύνεσμο προς το λήμμα δοτική.
    Συνηθίζεται το   |00=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση