Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:διαγραφή/οδηγίες. [επεξεργασία]

Παράδειγμα

επεξεργασία
  • {{διαγραφή|λανθασμένη ορθογραφία, η σελίδα δημιουργήθηκε κατά λάθος. ~~~~}}
Αυτή η σελίδα προτείνεται στην κατηγορία των σελίδων για διαγραφή με το σχόλιο:
λανθασμένη ορθογραφία, η σελίδα δημιουργήθηκε κατά λάθος. ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
Σημειώνουμε αν εξελίσσεται συζήτηση στη Σελίδα Συζήτησης του άρθρου ή στο Δωμάτιο Συζήτησης Διαγραφών.
Άλλως, αν δεν υπάρχει αντίρρηση το λήμμα θα διαγραφεί σε 15 ημέρες ή νωρίτερα, με ευθύνη διαχειριστή.


Με αυτό το πρότυπο σημαδεύονται οι σελίδες που πρόκειται να διαγραφούν, και μπαίνει στο πάνω μέρος της σελίδας, πριν την γλώσσα. Δεν πρέπει να διαγραφεί αυτό το ίδιο. Η σημαδεμένη σελίδα εμφανίζεται στην Κατηγορία:Σελίδες υποψήφιες για διαγραφή.

Αν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η σελίδα πληρεί τα κριτήρια για διαγραφή του Βικιλεξικού.

  1. Για ποιον λόγο χρειάζεται η διαγραφή της σελίδας (εάν δεν γράψετε τίποτα, θα παραμείνει κενό). Υπογράψτε.