Πρότυπο:Π:Τζάρτζανος Γραμμ αρχ

{{Π:Τζάρτζανος Γραμμ αρχ}}
Τζάρτζανος, Αχιλλεύς, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. ΟΕΔΒ 1975, 23η έκδοση @library.iep.edu.gr (ΙΕΠ). 1η έκδοση:1931, ΟΕΣΒ. [γραφή:πολυτονική].


Το πρότυπο εντάσσει σε κατηγορίες για παραθέματα (από τον Τζάρτζανο, από σχολικά βιβλία).
Αφαιρούμε τις κατηγορίες με παράμετρο |00=-


Aν γνωρίζουμε τον αριθμό της σελίδας που μας ενδιαφέρει μπορούμε να συνδεθούμε με την Ψηφιακή Συλλογή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Γράφουμε αν γνωρίζουμε και τον αριθμό παραγράφου
{{Π:Τζάρτζανος Γραμμ αρχ|44|88}}

§88 σελ.44 - Τζάρτζανος, Αχιλλεύς, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. ΟΕΔΒ 1975, 23η έκδοση @library.iep.edu.gr (ΙΕΠ). 1η έκδοση:1931, ΟΕΣΒ. [γραφή:πολυτονική].

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |1= Στη θέση#1, ο αριθμός σελίδας
  • |2= Στη θέση#2, ο αριθμός παραγράφου

Ονομαστικές παράμετροι

  • |σ= ή |σελ= Διαφορετική εμφάνιση του αριθμού σελίδας.
  • |παρ= Εναλλακτική παράμετρος για την παράγραφο
  • |00=- ή |nocat=1 Αφαιρούνται οι Κατηγορίες.
  • |nodot=1 Αφαιρείται η τελεία στο τέλος, ώστε αν επιθυμούμε να βάλουμε κόμμα και να συνεχίσουμε με σχόλια.

Δείτε επίσης επεξεργασία

του ιδίου (έργα του Τζάρτζανου στο ΙΕΠ)

  • Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (1931)
  • Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης (της απλής καθαρευούσης) [1930]
  • Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης (1948, κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του)