Πρότυπο:Π:Τζάρτζανος Γραμμ αρχ

Τζάρτζανος, Αχιλλεύς (1948) Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. ΟΕΣΒ. 1η έκδοση:1931. [γραφή:πολυτονική].


Γράφουμε {{Π:Τζάρτζανος Γραμμ αρχ}}


Δείτε επίσης: του ιδίου

  • Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (1931)
  • Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης (της απλής καθαρευούσης) [1930]
  • Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης (1948, κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του)